Bonum, Verum, Pulchrum
Časopis pro filosofii, náboženství a umění.
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://home.tiscali.cz/bovepul/

BRNĚNSKÉ ANGELIKUM
křesťanská filozofie, teologie svatého Tomáše Akvinského, dílo svatého Tomáše, duchovní život, výtvarné umění, divadlo THEATRUM DIVINUM, křesťanská sociologie, sociální učení církve, časopis ROSA MYSTICA - pro duchovní život.
[Křesťanské stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cormierop.cz

Cesta - Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Opava | Opava u Panny Marie
http://cesta.opava.biz/

Cesty katecheze
Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.cestykatecheze.cz/

Časopis Duha
DUHA je katolický časopis pro děti předškolního a mladšího školního věku s dvacetiletou tradicí. DUHA je katolický časopis pro rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněze, katechetky a katechety, vyučující v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ.
[Křesťanské stránky]
Celostátní
http://www.mojeduha.cz

Časopis katolického duchovenstva
Časopis katolického duchovenstva - archiv ročníků 1828-1948
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://depositum.cz/

Dingir
Populárně odborný časopis, religionistika.
[Ostatní stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.dingir.cz/

Effatha, časopis pro charismatickou obnovu a evangelizaci
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát II. pražský | Praha - Dejvice (u kostela sv. Matěje)
http://www.cho.cz/effatha/effatha.php

Ethos
Časopis pro rodinu, o vztazích, muži a ženy, rodiče a děti...
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.ethos.cz/

Getsemany, křesťanský časopis
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.getsemany.cz/

Hlas pravoslaví
Obsahuje v elektronické podobě některé články, události, názory z pravidelného měsíčníku "Hlas pravoslaví" a přináší informace o aktuálním dění v naší místní autokefální Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku.
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.hlaspravoslavi.cz

ChristNet.cz
Internetový magazín.
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.christnet.cz/magazin/default.asp

IKD informace královéhradecké diecéze
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | Celodiecézní
http://ikd.diecezehk.cz/

Immaculata
Stránky časopisu Immaculata.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://immaculata.minorite.cz

IN! Dívčí svět
Časopis.
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Liberec | Jablonec nad Nisou
http://www.in.cz/

Katolický týdeník
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha
http://www.katyd.cz/

Katolický týdeník
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.katyd.cz/

Listář, křesťanský internetový časopis
Se zaměřením na obnovu cyrilometodějské úcty a ekumenickou spolupráci.
[Ekumenické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.listar.cz/

Listy svatohostýnské
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Holešov | Bystřice pod Hostýnem
http://www.hostyn.cz/_listy.htm

Milujte se! - časopis pro novou evangelizaci
Katolický časopis zaměřený na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie. Česká mutace známého polského časopisu určeného hlavně mladým lidem, ale nejen jim. Vychází pod záštitou Sester Matky Terezy.
[Katolické stránky]
Celostátní
http://www.milujte.se/

Most, měsíčník třineckého farního společenství
[Katolické stránky]
Diecéze Ostravsko-Opavská | Frýdek | Třinec
http://sweb.cz/most/

Nezbeda, dětský časopis
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Zlín | Zlín
http://www.volny.cz/nezbeda.zlin/

Revue církevního práva
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://spcp.prf.cuni.cz/1-10/frame.htm

Revue Politika
Měsíčník pro politiku a kulturu.
[Ostatní stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cdkbrno.cz/rp/

Revue Theofil
Křesťanské revue po podporu života z víry - věrouka, spiritualita, patristika, religionistika, umění a kultura.
[Katolické stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://revue.theofil.cz

Salesiánský magazín
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://magazin.sdb.cz

Salve - revue pro teologii a duchovní život
[Katolické stránky]
Diecéze Hradec Králové | vikariát Hradec Králové | Hradec Králové I
http://salve.op.cz/

Scripta bioethica
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.volny.cz/bioetika/

Skleněný kostel
Články, komentáře, recenze.
[Katolické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.sklenenykostel.net/

Slovo pro každého
Časopis přerovského děkanátu.
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Přerov | Přerov
http://www.farnostprerov.cz

Studie - archiv exilového časopisu vydávaného Křesťanskou akademií v Římě
[Křesťanské stránky]
Virtuální či neuvedeno
http://www.scriptum.cz/studie/index.html

Světlo - týdeník Matice cyrilomětodějské
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Olomouc
http://svetlo.farnost.com/

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | vikariát Liberec | Jablonec nad Nisou
http://www.tarsicius.cz/

Teologie a společnost
Ekumenicky otevřený časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život.
[Ekumenické stránky]
Diecéze Brno | děkanát Brno
http://www.cdkbrno.cz/ts/

Universum, revue České křesťanské akademie
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Praha | vikariát I. pražský
http://casopisy.portal.cz/uni/

Zdislava - měsíčník litoměřické diecéze
[Katolické stránky]
Diecéze Litoměřice | Celodiecézní
http://dltm.cz/zdislava

Život farnosti - Průvodce životem farního společenství sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
[Katolické stránky]
Arcidiecéze Olomouc | děkanát Zlín | Zlín
http://www.volny.cz/zivotfarnosti/